SUPERVISIONSGRUPPE

Supervisionsgruppe v/Dorthe Baggesen


Jeg tilbyder nu supervision i gruppe. Målgruppen er lærere, pædagoger, medhjælpere og andre som arbejder med mennesker og heste.Tanken er at vi mødes 4 gange om året i 4 timer incl. pause.


Jeg er uddannet supervisor hos konsulent Peter Kofoed, og arbejder ud fra en neuroaffektiv tilgang, som et "landkort" der kan forklare menneskets følelsesmæssige, personlighedsmæssige og sociale udvikling.


Målet er at deltagerne bliver klogere på sig selv og de mennesker som de arbejder med. Konkrete ting tages op og arbejdes med teoretisk og praktisk. De deltagere som ikke er "på" inddrages som reflekterende team. Det er min opgave, at skabe og opretholde en tryg og professionel ramme.


I forbindelse med de konkrete ting der tages op, vil der blive suppleret med relevant teori. Det kan f.eks. være arbejdet med dyaden/triaden, nærmeste udviklingszone og det assymetriske ansvar, helt afhængig af gruppens behov.


Dage og tidspunkter aftales, når vi har de første 3 deltagere. Prisen er 4.000 kr. pr. år incl. moms og incl. materialer.


Kontakt mig gerne på telefon 24849339, hvis du er interesseret i at blive optaget i gruppen.