DYR & TRIVSEL (uddannelse)

Uddannelsen "Dyr og trivsel" (DOT)

Uddannelsen udbydes af URD & CO. (Dorthe Baggesen)  i samarbejde med ANZO-psykologen (Tia Hansen)

Deltagerudbytte: Forståelse af, hvordan dyr kan indgå i aktiviteter til støtte af menneskers trivsel.

Uddannelsen kombinerer vidensbasering, erfaringsbasering og samarbejdende læring.

- Vidensbasering: Tias undervisning er baseret på aktuel forskning og internationale standarder. Mellem kursusgangene læser kursisterne anbefalet litteratur og skriver et essay, som de får feedback på næste kursusgang.

- Erfaringsbasering: Dorthe forestår øvelser med deltagerne, baseret på hendes uddannelse og mangeårige erfaring som psykoterapeut med brug af heste og æsler. Mellem kursusgangene afprøver kursisterne en øvelse, og får feed-back på dette næste kursusgang.

- Samarbejdende læring: Hver kursusgang består af skiftevis teoretisk oplæg, praktisk øvelse og fælles refleksion. Ønsker fra deltagerne inddrages i den endelige planlægning af fortsætterkurset.

Omfang: Hvert kursus består af 3 moduler (lørdag kl. 14 til søndag kl. 12) samt hjemmearbejde.

Grundkurset (del 1):

-Dyrs rolle i menneskers trivsel - introduktion (modul1)

-Dyreassisterede interventioner - udvalgte eksempler, især med heste (modul 2)

-Samarbejde med dyret (modul 3)

Pris: Kr. 10.000,- Betaling ved tilmelding eller i mindre rater.

Fortsætterkurset i anvendelse og dokumentation (del 2):

-Teorier og metoder i dyreassisteret intervention (modul 1)

-At dokumentere sin praksis - kvalitetssikring (modul 2)

-Deltagerønsker, afrunding og eksamen (modul 3)

Pris: Kr. 12.000,- Betaling ved tilmelding eller i mindre rater.


Grundkurset handler mest om heste. I fortsætterkurset kan inddrages andre dyr, hvis deltagerne ønsker det.


Deltagerantal: 4 - 8. Deltagerforudsætninger: Der kræves ikke uddannelse på forhånd. Man skal kunne og ville læse faglige tekster, skrive opgaver baseret på dem, såvel gennemføre, refelktere over, og modtage feedback på praktiske øvelser. Deltagelse i fortsætterkurset forudsætter bestået grundkursus.


Praktisk: Undervisningen foregår i URD & CO.'s ridehus og teorilokale, nær Guldborg. Der gennemføres et modul ca. hver anden måned, altid i en weekend (lørdag kl. 14 - søndag kl. 12). Måltider og kaffe/te, frugt/kage undervejs indgår i prisen. Man kan bo billigt og godt på en kro ca. 5 min. kørsel derfra. Der er også mulighed for at medbringe sovepose og overnatte på stedet.


Forventet opstart:  april 2022

Kontakt Dorthe for yderligere oplysninger / tilmelding. Tlf. 24849339 dorthe@urdogco.dk
Undervisere på uddannelsen

"Dyr & trivsel"

Tia Hansen, ANZO-psykologen har med baggrund som psykolog og lektor ved Aalborg Universitet, blandt andet bidraget med udvikling af professionsprogrammer. Har forsket i selvbiografisk hukommelse og tværkulturel psykologi, og er i de seneste år blevet tiltagende optaget af, hvordan menneske-dyr-interaktionen kan spille ind på trivsel og rehabilitering. Her har hun opbygget et internationalt netværk og godt overblik på området

Tia er opdateret på forskning og praksis, og de seneste år også kvalitetssikring. Hun er medstifter af det psykologiske netværk om dyreassisteret intervention, og har bidraget med artikler og forskning, særligt omkring brug af hunde og heste..

Dorthe Baggesen, Urd & Co. bidrager til uddannelsesforløbet, dels ved at lægge lokaler og dyr til, og dels som medunderviser og supervisor.

Hun har stor praksiserfaring indenfor dyreassisteret intervention, og er optaget af dyrs indflydelse på børns følelsesmæssige udvikling. Hun har efter-uddannelser indenfor blandt andet Theraplay ®

Til hverdag driver hun stedet Urd & Co. - en socialøkonomisk virksomhed med aktiviteter til børn, unge og voksne.