AUTISMERÅDGIVNING

Autismerådgivning - MIND IN MIND:


MIND IN MIND står for:

- Et respektfuldt møde med andre.

- Et virke baseret på humanisme, neuro- og autismepædagogik.

- Et skrarpt blik for individets ressourcer og omgivelsernes kapacitet.


MIND IN MIND har et klart værdisæt, og en rød tråd i arbejdet:

Vi er forankret i troen på at:

     

     "mennesker opfører sig ordentligt hvis de kan"


Alle anbefalinger fra MIND IN MIND vil have et low arousal udgangspunkt (konfliktnedtrappende) og vil søge at finde veje til selvkontrol, der kan danne langsigtet basis for personlig, social og ikke mindst faglig udvikling. Vi forsøger at identificere og reducere det pres og den stress, som udløser mistrivsel og måske ligefrem udfordrende adfærd.


MIND IN MIND er absolut i forreste række, når det kommer til metodekendskab og autismepædagogik.


Vi går om nødvendigt helt tæt på, fjerner forhindringer og hjælper til, så vi er sikre på at alle når godt i mål. Vi kommer med de anbefalinger, der kan skabe den største udvikling kort- og langsigtet. 

  

Forældrekursus:


MIND IN MIND tilbyder et sammenhængende kursusforløb for familier der har børn med en autisme diagnose.


 Børn med  diagnoser er ofte ikke modtagelige for den type opdragelse vi har med fra vores kulturarv. Det kræver noget særligt af os at være på forkant og sikre  børnene god trivsel og udvikling.

 

Det er hensigten med kursusforløbet at styrke jer til at håndtere de mangfoldige udfordringer jeres børn stiller jer overfor.

 

Det søger vi at gøre ved at:

 

  • Formidle  nyeste evidensbaserede viden - så du  føler dig  meget vidende og i stand til at bruge din viden.

 

  • Skabe et rum til gensidig inspiration  og refleksion sammen med andre familier - det er sammen med andre vi spejler og afprøver. Alle kursusdeltagere fremhæver det særlige ved at dele ideer, følelser og erfaringer med nogen som er i samme båd

 

  • Lade jer arbejde med øvelser og rollespil - her griner vi meget , samtidig med at vi øver os i noget der er virkelig  svært.

 

  • Give jer øvelser og strategier  I kan arbejde på imellem kursus dagene - I kender alle det at komme hjem fra et kursus og 3 uger efter have glemt indholdet - sådan går det ikke her, for I skal hjem og afprøve det lærte. Hjemmeopgaverne er strukturerede og en  stor del af læringen.


Autisme  er en udfordring, og der findes kompenserende metoder, teknikker og strategier der kan gøre verden lettere. Dem vil vi arbejde med på kurset. Vi har den erfaring, at de der har deltaget på kurset, oplever at have langt mere overskud i hverdagen efterfølgende.


Hvis du ønsker at deltage i kurset , må du rette henvendelse til dit barns sagsbehandler. Vi hjælper gerne med at ansøge .


 

  

"At skabe trivsel for mennesker med autisme er en hjertesag for mig"

Det kursus du mangler om autisme.


Jeg har bred erfaring i undervisning inden for autisme, og tilbyder kurser til grupper af professionelle. Kontakt mig gerne for en snak om jeres behov.Hanne Stolt tlf. 20758677

mail: stolt.hanne@gmail.com